Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων: Πέντε χρόνια στο πλευρό του πολίτη.

 

Τα πέντε χρόνια λειτουργίας του συμπλήρωσε το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων, ανοίγοντας για πρώτη φορά τις πύλες του για το κοινό την 1η Αυγούστου 2017.

Στη διάρκεια αυτής της πενταετίας, το Κέντρο Κοινότητας έχει εξυπηρετήσει 9.981 πολίτες από όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, όπως: άνεργοι, εργαζόμενοι, ΑμΕΑ, άτομα όλων των μορφωτικών βαθμίδων, μετανάστες, πρόσφυγες.

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό και Ψυχολόγο και παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης, εργασιακής συμβουλευτικής με ιδιαίτερη έμφαση στην υποδοχή, καταγραφή και παραπομπή ωφελούμενων ατόμων στις αρμόδιες υπηρεσίες, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Συνεργεί με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Θηβαίων, διοργανώνει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην τοπική κοινωνία.

Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες για υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και δέχεται το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για να υποβάλλονται αιτήσεις για τα εξής επιδόματα: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, Επίδομα Στέγασης, Αναπηρικά - Προνοιακά Επιδόματα και Επίδομα Γέννησης .

Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Θηβαίων λειτουργεί παράλληλα και Παράρτημα του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών, το οποίο στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό και Ψυχολόγο και Διαπολιτισμικό Μεσολαβητή, μέσω των οποίων προσφέρονται εξειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες έχουν σχέση με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με στόχο την αναβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου, την πλήρη κοινωνική τους ένταξη και την διευκόλυνση της επικοινωνίας τους μέσω των δήμων, τους δημόσιους οργανισμούς και άλλους τοπικούς φορείς/δομές. Το προαναφερόμενο προσωπικό προσλήφθηκε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ανανεωνόμενη κατ’ έτος με διαδικασίες ΑΣΕΠ (διαδικασίες του Ν. 3812/2009).

 Για τις λοιπές δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών έχουν προσληφθεί από 01/08/2019 με σύμβαση έργου 2 ΠΕ Φιλόλογοι. Έχουν δημιουργηθεί 2 (δύο) τμήματα μεταναστών/δικαιούχων διεθνούς προστασίας για την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών με την έξαρση της πανδημίας του ιού COVID-19, τα μαθήματα ελληνικών πραγματοποιήθηκαν μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Θηβαίων εδρεύει στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας) τέρμα οδού Μακαρίου και λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα -Παρασκευή τις ώρες από 8.00 έως 16.00.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων αποτελεί ενταγμένη πράξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με MIS: 5002825.

 

Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και τηρείται το Απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.

 

 

Τρόποι Επικοινωνίας:

τηλέφωνα: 22620-28570, 22620-28591

email: kentrokoinotitas@thiva.gr / kem@thiva.gr

blog: www.kkoinotitasthivas.blogspot.gr

Δράση με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

  Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19/04/2024, ώρα...