Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

Συνάντηση εργασίας των στελεχών της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825, με τα στελέχη του Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) Θήβας.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 ανάμεσα στα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών και στα στελέχη του Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) Θήβας, στα γραφεία της υπηρεσίας μας.

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών στα πλαίσια της υπάρχουσας συνεργασίας με τον Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) Θήβας, υλοποίησε συνάντηση εργασίας με στόχο την αμφίπλευρη ενημέρωση για την πορεία των παραπομπών που αποστέλει η υπηρεσία μας στον ΟΑΕΔ. Επίσης, τέθηκαν θέματα που αφορούν την νέα νομοθεσία για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης για την διασύνδεση των δικαιούχων σε προτεινόμενες θέσεις εργασίας. Τέλος, παραδόθηκε ανανεωμένη λίστα ανεργων ωφελουμένων του Κέντρου Κοινότητας.Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ).ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΕΑ1)ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ TAXIS) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 2)ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ TΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ, ΤΕΡΜΑ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
 (22620-27570,577,581)

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΑΙΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ:


  • ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ υπογεγραμμένο (με γνήσιο της υπογραφής) από όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας καθώς και των ατόμων που τυχόν φιλοξενούνται. Το έντυπο υπάρχει στο διαδίκτυο και στα σημεία υποβολής αίτησης.
  • Iban τραπεζικού λογαριασμού του ατόμου που αιτείται
  •  Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email)
  • Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ)
  • Κινητό Τηλέφωνο
  • Σε περίπτωση αλλοδαπών: απαιτείται άδεια παραμονής φωτοτυπία σε ισχύ, ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση ή βεβαίωση Ευρωπαίου πολίτη.


Σε περίπτωση που στην αίτησή σας η πλατφόρμα εντοπίζει λανθασμένα στοιχεία από παλαιότερες φορολογικές σας δηλώσεις και θα πρέπει από τον υπάλληλο να τροποποιηθεί θα πρέπει ο αιτών να προσκομίσει το αντίστοιχο δικαιολογητικό:

Σε περίπτωση προσθήκης μέλους: πιστοποιητικό γέννησης ή γάμου (μέλη άνω των 25 τα
οποία δεν είναι σύζυγοι δεν μπορούν να προστεθούν)

Σε περίπτωση διαγραφής μέλους:
Λόγω θανάτου: πιστοποιητικό θανάτου Λόγω μετακόμισης: νέο μισθωτήριο
Λόγω εγκλεισμού σε σωφρονιστικό ίδρυμα:Βεβαίωση από το Σωφρονιστικό Ίδρυμα

Σε περίπτωση ιδιοκτησίας: Ε9 ή ΕΝΦΙΑ ή Συμβόλαιο και ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντος.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας:Ε9 όλων των συνιδιοκτητών, και σε περίπτωση που δεν διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη αποδεικτικό (ΔΕΚΟ ή Ε1 ).

Σε περίπτωση ενοικίου: ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ τουλάχιστον 6μηνο και λογαριασμό ΔΕΚΟ στο Όνομα του αιτούντος

Σε περίπτωση παραχώρησης: E2 (100%) του ιδιοκτήτη , λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντος και να έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση (Ε1).

Σε περίπτωση αστεγίας: βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ή βεβαίωση εξυπηρέτησης από Δομή Αστέγων(Υπνωτήριο, Κέντρο Ημέρας)
Σε περίπτωση φιλοξενείας: δεν δύναται ο πολίτης να υποβάλει αίτηση

Σε περίπτωση διαζυγίου: Διαζευκτήριο ή οικογενειακή κατάσταση

Σε περιπτωση διάστασης: Οποιοδήποτε δικαστικό έγγραφο (αίτηση διαζυγίου, ασφαλιστικά μέτρα, επιμέλεια τέκνων.)

Σε περίπτωση αναπηρίας :πιστοποιητικό ΚΕΠΑ

Για να χαρακτηριστεί η οικογένεια μονογονεική: μόνο με διαζευκτήριο και επιμέλεια ή άγαμος/η με τέκνα κάτων των 18 ετών

Σε περίπτωση εσόδων από εργασία (μισθοί): Καρτέλα ενσήμων του ασφαλιστικού φορέα, μισθολογικές καταστάσεις από εργοδότη για το εξεταζόμενο εξάμηνο.

Σε περίπτωση εσόδων από αγροτική δραστηριότητα: έγγραφο που αποδεικνύει το ποσό και τον μήνα καταβολής

Σε περίπτωση εσόδων από ενοίκια: Ε2 ή έγγραφο που αποδεικνύει το ποσό και τον μήνα καταβολής.
Σε περίπτωση εσόδων από επίδομα ανεργίας: Κατάσταση πληρωμών επιδομάτων

Σε περίπτωση εσόδων από συντάξεις: έγγραφο που αποδεικνύει το ποσό και τον μήνα καταβολής

Σε περίπτωση εσόδων από Ελ.Επαγγέλματα: έσοδα μείον τις ασφαλιστικές εισφορές(ειδοποίηση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ή τιμολόγια για όσους έχουν εισόδημα χαμηλότερα των 10.000€)

Σε περίπτωση εσόδων από επιδόματα: κατάσταση πληρωμών πχ Α21, επιδόματος θέρμανσης, κ.α.

Σε περίπτωση εσόδων από εργόσημα: έγγραφο από τα κεντρικά του ΟΓΑ που πιστοποιεί το ποσό και τον χρόνο είσπραξης των εργοσήμων

Σε περιπτώσεις μη δικαιώματος κάρτα ανεργίας:βεβαίωση απόρριψης από τον ΟΑΕΔ


Βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο για παιδιά ηλικίας 5 εώς 15 χρονών.Δράση με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

  Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19/04/2024, ώρα...