Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ισχυρή σύσταση για μέτρα αυτοπροστασίας από Covid_19 σε οικισμούς του Δήμου Θηβαίων και Δήμου Χαλκιδέων.

 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ισχυρή σύσταση για μέτρα αυτοπροστασίας από Covid_19 σε οικισμούς Δήμου Θηβαίων και Δήμου Χαλκιδέων

Μετά από έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την ιχνηλάτηση 63χρονης ημεδαπής που βρέθηκε θετική στον Covid_19 και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «ΝΙΜΤΣ», με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, απευθύνεται ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΣΤΑΣΗ στους κατοίκους των κάτωθι οικισμών του Δήμου Θηβαίων Βοιωτίας και του Δήμου Χαλκιδέων Ευβοίας

● Μουρίκι, Πλατανάκι, Ύπατο και Λουτούφι του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και
● Λουκίσσια του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας,
για πιστή τήρηση των κάτωθι μέτρων αυτοπροστασίας:

▪ Παραμονή εντός των οικιών και αποφυγή κάθε περιττής μετακίνησης.
▪ Χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς.
▪ Μη προσέλευση των μαθητών σε οποιαδήποτε σχολική μονάδα όλων των βαθμίδων και
▪ Μη μετακίνηση των εργαζομένων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα από τους οικισμούς αυτούς προς την εργασία τους, για την αποφυγή κινδύνου διασποράς και την προστασία των λοιπών εργαζομένων.
Κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους εργοδότες, οι οποίοι απασχολούν στις επιχειρήσεις τους κατοίκους των περιοχών αυτών, να αποδεχθούν τη μη προσέλευση των εργαζομένων, χωρίς καμία περαιτέρω επίπτωση.

Σημειώνεται ότι από αύριο, 01-10-2020 το πρωί, τέσσερις (4) Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται στους εν λόγω οικισμούς, στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα (Μουρίκι-Πλατανάκια, Ύπατο, Λουτούφι και Λουκίσσια), για τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων.

Η παραπάνω ισχυρή σύσταση ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου στις προαναφερόμενες περιοχές, οπότε και θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ της Δράσης αρχή....ΖΩ έως 28/09/2020.
Η δράση πήρε ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως τις 28/09/2020. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα : http://www.gefyra.com.gr/
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Δράση Αρχή.. ΖΩ – Παροχή Σχολικών Ειδών σε μαθητές Α’ Τάξης Δημοτικού.
 Πρόσκληση_Αρχή_ΖΩ_2020-2021 ΩΧΑΗΚ2Π-ΦΚΠ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ_ΑΡΧΗ..ΖΩ_2020-2021_v3

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ_ΑΡΧΗΖΩ_2020-2021_v2

 

Η δομή «Γέφυρα» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας υλοποιεί για ακόμη μια χρονιά τη δράση «αρχή…ΖΩ!» που αφορά στην παροχή σχολικών ειδών αξίας 80 ευρώ στους μαθητές – μέλη οικογενειών με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας, που έχουν εγγραφεί στην Α’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων και διαβιούν μόνιμα εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Λαμβάνοντας υπ΄όψιν την κοινή μας ανησυχία σε θέματα κοινωνικής στήριξης και βάσει της έως τώρα καλής μας συνεργασίας, ευελπιστούμε όπως συνδράμετε ενεργά στις ενέργειες δημοσιότητας της δράσης !
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Δομής «Γέφυρα», είτε προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά στο Κέντρο Κοινότητας της περιοχής ή στο γραφείο της «Γέφυρας» στη Βοιωτία στο Διοικητήριο Λιβαδειάς.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) σε ισχύ ή
μετάφρασή του αν δεν είναι με λατινική γραφή, επικυρωμένο με ημερομηνία μετά τη δημοσίευση
της παρούσας Πρόσκλησης. Για αλλοδαπούς δυνητικά ωφελούμενους απαιτείται και άδεια διαμονής στην Ελλάδα.
2. Αντίγραφο ΑΜΚΑ του γονέα ή κηδεμόνα (το οποίο να προκύπτει από επίσημο δημόσιο έγγραφο).
3. Αντίγραφο ΑΜΚΑ του τέκνου (το οποίο να προκύπτει από επίσημο δημόσιο έγγραφο).
4. Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου
εξαμήνου πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.
5. Βεβαίωση εγγραφής παιδιού στην Α’ τάξη Δημοτικού, από το Δημοτικό Σχολείο στο οποίο πρόκειται
να φοιτήσει.
6. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ (ηλ. ρεύματος, τηλεφώνου, ύδρευσης) στο όνομα του γονέα ή αντίγραφο ισχύοντος ενοικιαστηρίου θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. και απόδειξη ΔΕΚΟ ή αντίγραφο παραχωρητηρίου θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. και απόδειξη ΔΕΚΟ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο θεωρημένη από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας.
7. Πράξη/-εις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό/-ά Σημείωμα/-τα) έτους 2019 από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ. των γονέων/κηδεμόνων και των ανήλικων τέκνων της οικογένειας σε περίπτωση που
υποβάλλουν ξεχωριστή Φορολογική Δήλωση.
8. Προσυμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση Παραρτήματος Ι, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (επισυνάπτεται).
9. Συμπληρωματικά και όπου υπάρχει ανεργία για να προσμετρηθούν τα μόρια που αποδίδει, ο δυνητικά ωφελούμενος οφείλει να προσκομίσει Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ η οποία να έχει εκδοθεί, είτε ηλεκτρονικά είτε από τα ΚΠΑ ΟΑΕΔ, εντός έξι ημερών από την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης Συμμετοχής Ωφελούμενου»

(σε ειδικές περιπτώσεις απαιτούνται επιπρόσθετα δικαιολογητικά)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ υπογεγραμμένη από το
νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και φέρουσα σφραγίδα αυτής.
2. Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης
3. Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα οποία
προκύπτει η σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση τους
4. Αποδεικτικό ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης, με πρώτο δικαιούχο τον
ιδιοκτήτη σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή στο όνομα της εταιρείας.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής στο γραφείο της Δομής Γέφυρα ορίζεται η 24/9/2020 και ώρα 14:00 ενώ για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ορίζεται η 24/9/2020 και ώρα 24:00.


Δράση ευαισθητοποίησης κατά του Σχολικού εκφοβισμού(Bullying) στο Γυμνάσιο Βαγίων από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

  Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Δευτέρα 18/12/2023, ώρα...