Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017

Επίσκεψη των στελεχών της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825 στον Ιππικό Όμιλο Θήβας «ΕΦΙΠΠΟΣ».

Τα στελέχη της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825 σε συνεργασία με τα στελέχη της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Θηβαίων, στις 17 Αυγούστου πραγματοποίησαν στον χώρο του Ιππικού Ομίλου Θήβας «Έφιππος» δράση με θέμα τη δημιουργική απασχόληση των ανήλικων προσφύγων που φιλοξενούνται στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων Θήβας.

Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017

Συνάντηση των στελεχών της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825, με τα στελέχη της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».

Τα στελέχη της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825 στο πλαίσιο της γενικότερης δικτύωσης με άλλους φορείς, συναντήθηκαν στις 24 Αυγούστου με τα στελέχη της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».
Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων, υπήρξε ενημέρωση για τον σκοπό, τον τρόπο λειτουργίας και τον τρόπο συνεργασίας και δικτύωσης της δομής του Κέντρου Κοινότητας και ανταλλαγή καλών πρακτικών με το εκπαιδευτικό προσωπικό της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».Τρίτη 8 Αυγούστου 2017

Συνάντηση των στελεχών της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825, με τα στελέχη άλλων δομών του Δήμου Θηβαίων.

Τα στελέχη της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825 στο πλαίσιο της γενικότερης δικτύωσης με άλλους φορείς, συναντήθηκαν στις 8 Αυγούστου με τα στελέχη της επίσης ενταγμένης στο ίδιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Θηβαίων».
Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συμβουλευτικού Κέντρου, υπήρξε ενημέρωση για τον σκοπό, τον τρόπο λειτουργίας, συνεργασίας και δικτύωσης των δύο δομών και υπήρξε σχεδιασμός για επερχόμενες δράσεις από κοινού.  


Δράση με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

  Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19/04/2024, ώρα...