Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

Πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας των στελεχών της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825, με στελέχη του Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) Θήβας.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825 και της γενικότερης δικτύωσης και συνεργασίας με διάφορους φορείς, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 ανάμεσα στα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας, του Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών και σε στελέχη του Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) Θήβας, στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας (Τέρμα Μακαρίου, Θήβα).

Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

Συνάντηση των στελεχών της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825 με τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Θηβαίων .

Τα στελέχη της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825, στις 25 Σεπτεμβρίου πραγματοποίησαν επίσκεψη στον χώρο της επίσης ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων».
Στην συγκεκριμένη συνάντηση αφού πραγματοποιήθηκε πλήρης ανάλυση του τρόπου λειτουργίας και οι παρεχόμενες υπηρεσίες των δύο δομών, συζητήθηκαν και δρομολογήθηκαν από κοινού ενέργειες ενίσχυσης των ατόμων που πλήττονται από τις συνέπειες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017

Συνάντηση των στελεχών της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825 με τα στελέχη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας της Θήβας.

Τα στελέχη της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825, στις 4 Σεπτεμβρίου πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας της Θήβας, έπειτα από σχετική πρόσκληση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.
Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας και του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών παραβρέθηκαν στο Κέντρο Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων στη Θήβα στον εορτασμό του «Kουρμπάν Mπαϊράμ», όπου ο σύλλογος Χριστιανική Ένωση Νεανίδων Θήβας σε συνεργασία με τους Πρόσφυγες, δημιούργησαν παραδοσιακά εδέσματα. Υπήρξε συνεργασία με στελέχη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), με στόχο την επίτευξη συνέργειας, συναφών δράσεων και υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί η ενδυνάμωση, η προώθηση στην απασχόληση και η κοινωνική ένταξη της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας.
Η συνεργασία και η καθημερινή επαφή με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), αποτελεί ζωτικό κομμάτι για την χαρτογράφηση των Προσφύγων που διαμένουν στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας της Θήβας και για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών.


Δράση με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

  Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19/04/2024, ώρα...