Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023

Δράση ευαισθητοποίησης κατά του Σχολικού εκφοβισμού(Bullying) στο Γυμνάσιο Βαγίων από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

 Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Δευτέρα 18/12/2023, ώρα 11:00, δράση ευαισθητοποίησης κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (Bullying) στο Γυμνάσιο Βαγίων κατόπιν πρόσκλησης από την εκπαιδευτική κοινότητα. Η δράση απευθυνόταν σε μαθητές της Γ’ τάξεως Γυμνασίου και στόχος ήταν να προσεγγίσει ένα οξύ κοινωνικό ζήτημα, τον σχολικό εκφοβισμό(Bullying), ένα πρόβλημα με σοβαρές προεκτάσεις καθώς επηρεάζει αρνητικά την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.
Κατά τη διάρκεια της δράσης προέκυψαν θέματα προς συζήτηση που αφορούσαν δικές τους εμπειρίες αλλά και τρόπους αντιμετώπισης του Σχολικού Εκφοβισμού (Bullying). Τέλος, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή βιωματικών δραστηριοτήτων.

 

*Η πράξη με τίτλο : «Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θηβαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 6002472 στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027».

 

Δράση με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

  Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19/04/2024, ώρα...