Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

στους τομείς δραστηριότητας “STEM” (επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών), καθώς και στους τομείς των αξόνων ανάπτυξης της “Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” (Αγροδιατροφή, Βιομηχανία της εμπειρίας, Στήριξη της αλυσίδας αξίας του μετάλλου, Πράσινη καινοτομία, εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

με Κ.Α.2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ5003707 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Γυναίκες - εργαζόμενες, επιχειρηματίες, υποψήφιες επιχειρηματίες - στους

συγκεκριμένους τομείς αναφοράς με μόνιμη κατοικία στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες επιθυμούν να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις επιχειρηματικότητας στους εν λόγω τομείς.

 

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Λειτουργία πέντε (5) τμημάτων κατάρτισης με εξειδίκευση των απαραίτητων εκπαιδευτικών ενοτήτων ανάλογα με τους τομείς εργασίας και τα ενδιαφέροντα των γυναικών που θα

επιλεγούν.

Κάθε σεμινάριο κατάρτισης θα έχει διάρκεια τριάντα (30) ώρες επιμερισμένες σε έξι (6) συνεδρίες (η πρώτη δια ζώσης και οι υπόλοιπες μέσω τηλε-κατάρτισης σύγχρονης και ασύγχρονης). Το ακριβές πρόγραμμα θα καθοριστεί με γνώμονα την διευκόλυνση παρακολούθησης από τους ωφελούμενους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση θα χορηγηθεί

«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και

δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://www.inepak.gr/programma-femina/

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην ιστοσελίδα του (KYE) www.kye.com.gr και στην ιστοσελίδα του ΚΔΒΜ ΙΝΕΠΑΚ www.inepak.gr και τηλεφωνικά από «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας» στο τηλ.2231030190 και από το ΚΔΒΜ ΙΝΕΠΑΚ στα τηλ.2102486041, 2102486042 & 2102482276.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής Παρασκευή 27/1/2023 και ώρα 16:00.

 

 Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

Βιωματικό εργαστήριο στις Γυναικείες Φυλακές Ελεώνα από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων

 Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν επίσκεψη την Πέμπτη 15/12/2022, ώρα 10:00 στο χώρο του σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα. Η δράση απευθυνόταν σε μαθήτριες που φοιτούν στις τάξεις του Δημοτικού και στόχος ήταν μέσα από μία οργανωμένη διαδικασία, να πραγματοποιηθεί ένα βιωματικό εργαστήριο, το οποίο ήταν αφορμή για εκείνες να εκφραστούν μέσα από έναν διαφορετικό τρόπο σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια του βιωματικού εργαστηρίου οι συμμετέχουσες με την βοήθεια εικαστικών μέσων δημιούργησαν η καθεμία το δικό της προσωπικό κολλάζ το οποίο παρουσίασαν στην ομάδα και τους δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουν πληροφορίες για τα προσωπικά τους βιώματα. Τέλος, σαν δομή είχαμε την δυνατότητα με την συνδρομή πολιτών του Δήμου Θηβαίων να προσφέρουμε είδη προσωπικής φροντίδας στις κρατούμενες.

 

*Η πράξη με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων» με MIS:5002825, στο οποίο λειτουργεί Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ), χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ


 
Ημερίδα ενημέρωσης στο Συνεδριακό Κέντρο Θήβας κατά της έμφυλης βίας και προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις ωφελούμενες γυναίκες από το ΚΑΦΠ Θήβας και Ριτσώνας με στόχο την πληροφόρηση σε θέματα πρόληψης βίας όσο και γενικότερα των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Δήμο Θηβαίων.   Διοργανώθηκε από το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Θήβας και Ριτσώνας σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Κακοποιημένων γυναικών Θήβας και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Θήβας με παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών.