Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023

Έξι χρόνια λειτουργίας της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων»
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων με λειτουργία Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών, έκλεισε έξι (6) χρόνια λειτουργίας με ημερομηνία έναρξης 01/08/2017.
Πρόκειται για δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό και Ψυχολόγο και παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης, εργασιακής συμβουλευτικής με ιδιαίτερη έμφαση στην υποδοχή, καταγραφή και παραπομπή ωφελούμενων ατόμων στις αρμόδιες υπηρεσίες, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Συνεργεί με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Θηβαίων, διοργανώνει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην τοπική κοινωνία.
Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες για υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και δέχεται το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για να υποβάλλονται αιτήσεις για τα εξής επιδόματα: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, Επίδομα Στέγασης, Αναπηρικά – Προνοιακά Επιδόματα και Επίδομα Γέννησης .
Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, παράλληλα λειτουργεί Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών το οποίο στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο και Διαπολιτισμικό Μεσολαβητή, μέσω των οποίων προσφέρονται εξειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες έχουν σχέση με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με στόχο την αναβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου, την πλήρη κοινωνική τους ένταξη και την διευκόλυνση της επικοινωνίας τους μέσω των δήμων, τους δημόσιους οργανισμούς και άλλους τοπικούς φορείς/δομές. Το προαναφερόμενο προσωπικό προσλήφθηκε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ανανεωνόμενη κατ’ έτος με διαδικασίες ΑΣΕΠ (διαδικασίες του Ν. 3812/2009).

Για τις λοιπές δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών έχουν προσληφθεί από 01/08/2019 με σύμβαση έργου 1 ΠΕ Φιλόλογοι. Έχουν δημιουργηθεί 2 (δύο) τμήματα μεταναστών/δικαιούχων διεθνούς προστασίας για την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού που πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες στον χώρο του Συνεδριακού Κέντρου Θήβας.
Στα έξι (6) χρόνια λειτουργίας, το Κέντρο Κοινότητας έχει δεχθεί 11.543 επισκέψεις ωφελούμενων πολιτών που ανήκουν σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού, όπως: άνεργοι, εργαζόμενοι, ΑμΕΑ, άτομα όλων των μορφωτικών βαθμίδων, μετανάστες, πρόσφυγες.
Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Θηβαίων εδρεύει στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας) τέρμα οδού Μακαρίου και λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα -Παρασκευή τις ώρες από 8.00 έως 16.00.

Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και τηρείται το Απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.Τρόποι Επικοινωνίας:
• τηλέφωνα: 22620-28570, 22620-28591
• email: kentrokoinotitas@thiva.gr / kem@thiva.gr«Παροχή σχολικών ειδών στους μαθητές - μέλη οικογενειών με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας, που έχουν εγγραφεί στην Α’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2023-2024»


 

Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ορχομενού & Τμήμα Θήβας

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι μονόδρομος για όσους είναι άνω των 18 ετών και δεν έχουν απολυτήριο Γυμνασίου.

Η παρακολούθηση στο ΣΔΕ είναι 2 σχολικά έτη και οδηγεί στην απόκτηση απολυτηρίου Γυμνασίου.

Οι απόφοιτοι πέρα από την προσωπική βελτίωση ισχυροποιούν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Δημόσιο Γυμνάσιο Ενηλίκων

Πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων

Απογευματινά μαθήματα

Απόκτηση πιστοποιητικού γνώσης Η/Υ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 Μην χάνεις το χρόνο σου … Τώρα μπορείς!!!

Δικαιολογητικά Εγγραφών:

Αίτηση εγγραφής (συμπληρώνεται στο σχολείο).

Αστυνομική Ταυτότητα.

Απολυτήριο Δημοτικού. (Σε περίπτωση που δεν έχετε Απολυτήριο Δημοτικού καλέστε μας για να σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία απόκτησης που προβλέπει ο νόμος  χωρίς παρακολούθηση μαθημάτων).

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Α.Φ.Μ. - Α.Μ.Κ.Α. - Κάρτα ανεργίας (εφόσον υπάρχει).

 

Πληροφορίες Εγγραφές:

ΣΔΕ Ορχομενού Απογευματινές ώρες 18:00 - 20:00 τηλ.: 2261039045

Τμήμα Θήβας              Πρωινές ώρες Δήμος Θηβαίων τηλ. 2262350603 κα Μπαρώνη

                                             τηλ. 2262350610 κα Κουντουριώτη

  Απογευματινές ώρες 18:00 - 20:00 τηλ. 2261039045 ΣΔΕ ΟρχομενούΔράση με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

  Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19/04/2024, ώρα...