Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Ορχομενού και Θήβας: Έναρξη εγγραφών από 1ης Σεπτεμβρίου

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) παρέχουν τη δυνατότητα σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση (Γυμνάσιο) , να αποκτήσουν απολυτήριο τίτλο Γυμνασίου.


Τα Σ.Δ.Ε. παρέχουν δεύτερη ευκαιρία στη μάθηση και τη ζωή. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν γνώσεις, εμπειρίες, αναπτύσσουν δεξιότητες, διαμορφώνουν αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές. Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να ενταχθούν ομαλά στις κοινωνικές, οικονομικές και επαγγελματικές δομές.


Τα Σ.Δ.Ε συνθέτουν ένα ευέλικτο, καινοτομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διαμορφώνεται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων και δίνει έμφαση στην ενεργή συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το πρόγραμμα διαρκεί 2 σχολικά έτη. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες.


Στη Βοιωτία λειτουργεί Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στον Ορχομενό και στη Θήβα.
Επιπλέον για τους εκπαιδευόμενους που διαμένουν εκτός του Ορχομενού και της Θήβας, παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση (Επίδομα μετακίνησης), ώστε να επιτυγχάνεται η μετακίνηση από και προς το σχολείο.

Για εγγραφές και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
– στο ΣΔΕ Ορχομενού, καθημερινά 17.00 – 20.00, τηλ. 2261039045.
-στο Τμήμα της Θήβας, καθημερινά 17.00 – 20.00, τηλ. 2262029826, ή στο Δήμο Θηβαίων-Τμήμα Παιδείας (τηλ. 2262350610)


Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση http://sde-orchomenou.blogspot.gr
Δράση με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

  Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19/04/2024, ώρα...