Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ορχομενού & Τμήμα Θήβας

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι μονόδρομος για όσους είναι άνω των 18 ετών και δεν έχουν απολυτήριο Γυμνασίου.

Η παρακολούθηση στο ΣΔΕ είναι 2 σχολικά έτη και οδηγεί στην απόκτηση απολυτηρίου Γυμνασίου.

Οι απόφοιτοι πέρα από την προσωπική βελτίωση ισχυροποιούν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Δημόσιο Γυμνάσιο Ενηλίκων

Πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων

Απογευματινά μαθήματα

Απόκτηση πιστοποιητικού γνώσης Η/Υ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 Μην χάνεις το χρόνο σου … Τώρα μπορείς!!!

Δικαιολογητικά Εγγραφών:

Αίτηση εγγραφής (συμπληρώνεται στο σχολείο).

Αστυνομική Ταυτότητα.

Απολυτήριο Δημοτικού. (Σε περίπτωση που δεν έχετε Απολυτήριο Δημοτικού καλέστε μας για να σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία απόκτησης που προβλέπει ο νόμος  χωρίς παρακολούθηση μαθημάτων).

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Α.Φ.Μ. - Α.Μ.Κ.Α. - Κάρτα ανεργίας (εφόσον υπάρχει).

 

Πληροφορίες Εγγραφές:

ΣΔΕ Ορχομενού Απογευματινές ώρες 18:00 - 20:00 τηλ.: 2261039045

Τμήμα Θήβας              Πρωινές ώρες Δήμος Θηβαίων τηλ. 2262350603 κα Μπαρώνη

                                             τηλ. 2262350610 κα Κουντουριώτη

  Απογευματινές ώρες 18:00 - 20:00 τηλ. 2261039045 ΣΔΕ ΟρχομενούΔράση με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

  Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19/04/2024, ώρα...