Τρίτη 7 Ιουνίου 2022

ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ SOLIDARITY NOW.


Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) πραγματοποίησαν δράση ευαισθητοποίησης σχετικά με το γονικό ρόλο στη δομή προσφύγων της Θήβας. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στις 07/06/22. 


Δράση με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

  Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19/04/2024, ώρα...