Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ.Τα δικαιολογητικά  για το Επίδομα Στέγασης που απαιτούνται είναι τα εξής:

1) Το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού (γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ )

2) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ εν ισχύ που τεκμηριώνεται η διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία για τουλάχιστον έξι μήνες κατ΄ελάχιστον μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

3) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ για τους Έλληνες και όλων των ενήλικων μελών της οικογένειας/νοικοκυριού. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται η ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ σε ισχύ (πρωτότυπο και φωτοτυπία).

4) ΈΝΤΥΠΟ Ε1 και ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ των τελευταίων 5 ετών.

5) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΒΑΝ στο όνομα του αιτούντα (και φωτοτυπία).

6) E-MAIL του αιτούντα.

7) ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ του αιτούντα.

8) ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΣ ΔΕΗ Η ΑΛΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Σε περίπτωση που στον λογαριασμό ρεύματος εμφαίνεται το όνομα του ιδιοκτήτη θα πρέπει μέχρι τέλος του 2019 να μεταφερθεί ο λογαριασμός στο όνομα του δικαιούχου).

(Επίσης σε μονογονεϊκές οικογένειες, χρειάζεται η απόφαση διαζυγίου ή αποδεικτικά διάστασης και η επιμέλεια των τέκνων).

Όλα τα δικαιολογητικά να είναι σε φωτοτυπία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών(ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων
Τέρμα Μακαρίου, Πυρί
Τηλ. επικ.: 22620-28570,577,581

Δράση με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

  Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19/04/2024, ώρα...