Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017

Συνάντηση των στελεχών της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825 με τα στελέχη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας της Θήβας.

Τα στελέχη της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825, στις 4 Σεπτεμβρίου πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας της Θήβας, έπειτα από σχετική πρόσκληση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.
Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας και του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών παραβρέθηκαν στο Κέντρο Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων στη Θήβα στον εορτασμό του «Kουρμπάν Mπαϊράμ», όπου ο σύλλογος Χριστιανική Ένωση Νεανίδων Θήβας σε συνεργασία με τους Πρόσφυγες, δημιούργησαν παραδοσιακά εδέσματα. Υπήρξε συνεργασία με στελέχη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), με στόχο την επίτευξη συνέργειας, συναφών δράσεων και υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί η ενδυνάμωση, η προώθηση στην απασχόληση και η κοινωνική ένταξη της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας.
Η συνεργασία και η καθημερινή επαφή με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), αποτελεί ζωτικό κομμάτι για την χαρτογράφηση των Προσφύγων που διαμένουν στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας της Θήβας και για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών.


Δράση με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

  Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19/04/2024, ώρα...