Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

Πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας των στελεχών της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825, με στελέχη του Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) Θήβας.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825 και της γενικότερης δικτύωσης και συνεργασίας με διάφορους φορείς, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 ανάμεσα στα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας, του Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών και σε στελέχη του Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) Θήβας, στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας (Τέρμα Μακαρίου, Θήβα).

Στόχος της συγκεκριμένης συνάντησης εργασίας ήταν να γίνουν γνωστές οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας (υποδοχή – ενημέρωση – υποστήριξη πολιτών για προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης, συνεργασία με υπηρεσίες και δομές, παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων) καθώς και οι διαθέσιμες δράσεις από την πλευρά του Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) Θήβας για την προώθηση στην απασχόληση και την ένταξη των πολιτών του Δήμου Θηβαίων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια και θέσεις εργασίας. 

Δράση με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

  Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19/04/2024, ώρα...