Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017

Συνάντηση των στελεχών της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825, με τα στελέχη της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».

Τα στελέχη της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825 στο πλαίσιο της γενικότερης δικτύωσης με άλλους φορείς, συναντήθηκαν στις 24 Αυγούστου με τα στελέχη της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».
Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων, υπήρξε ενημέρωση για τον σκοπό, τον τρόπο λειτουργίας και τον τρόπο συνεργασίας και δικτύωσης της δομής του Κέντρου Κοινότητας και ανταλλαγή καλών πρακτικών με το εκπαιδευτικό προσωπικό της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».Δράση με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

  Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19/04/2024, ώρα...