Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Δράση με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων. Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19/04/2024, ώρα 18:00, δράση ενημέρωσης για την σημαντικότητα της εργασίας και την συμπλήρωση του επαγγελματικού βιογραφικού. Η δράση απευθυνόταν σε γυναίκες μετανάστριες και έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ελληνικών, που υλοποιούνται στο Συνεδριακό Κέντρο Θηβών.

Κατά τη διάρκεια της δράσης προέκυψαν θέματα προς συζήτηση που αφορούσαν τους κανόνες συμπεριφοράς στο χώρο εργασίας, ζητήματα φύλου, καθημερινές συνήθειες, επικοινωνία, εργασιακά δικαιώματα και κανόνες.


*Η πράξη με τίτλο : «Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θηβαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 6002472 στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027».ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ_ ΔΡΑΣΗ_ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ_ 19_04_24


 

               Δράση με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

  Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19/04/2024, ώρα...