Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ_ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ_ΚΚ & ΚΕΜ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ_

 

Η 1η Συνάντηση της Σχολής Γονέων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 μέσω της πλατφόρμας ZOOM σε συνεργασία με την ΜΚΟ «SolidarityNOW».Δράση με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

  Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19/04/2024, ώρα...