Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

Επίδομα Γέννησης: Υποβολή αιτήσεων στην Κοινωνική Υπηρεσία και στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων.


Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει ότι από τη Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 έχει τεθεί σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πλατφόρμα www.epidomagennisis.gr για τις αιτήσεις επιδόματος γέννησης.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά είτε μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας είτε μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ.

Όσοι κάτοικοι του Δήμου Θηβαίων δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό σύστημα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους είτε στην Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Θηβαίων (Κύπρου 3) είτε στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων, που εδρεύει στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας) τέρμα οδού Μακαρίου και λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα –Παρασκευή, ώρες 8.00 έως 16.00.

 Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από την γέννηση του παιδιού. Ειδικά για παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2020 μέχρι 18-2-2020, η αίτηση υποβάλλεται εντός τριών μηνών από την 18-2-2020.

Η πρώτη καταβολή του επιδόματος γέννησης θα είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου. Το επίδομα είναι 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε από 1/1/2020 και αυτό δίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις, δηλαδή μια δόση των 1.000 ευρώ τον επόμενο μήνα- κατόπιν αιτήσεως του γονέα και μία δόση 1.000 ευρώ έξι μήνες ακριβώς μετά τη γέννηση του παιδιού.Για την υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος πρέπει να έχει:

1)  ΑΜΚΑ παιδιού
2)  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας αιτούντος
3)  e-mail& αριθμός τηλεφώνου
4)  ΙΒΑΝ Τραπεζικού Λογαριασμού αιτούντος
5)  Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού
6)  Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) και αντίγραφο εκκαθαριστικού (Ε).
7)  Πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού φόρων (ΕΝΦΙΑ).
8)  Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
9)  Πρόσφατη βεβαίωση η Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
10) Σε περίπτωση που έχει αποβιώσει η μητέρα προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο ληξιαρχική πράξη θανάτου της μητέρας.
11)Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι Ομογενής αλλοδαπός προσκομίζει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητα Ομογενούς
12) Σε περίπτωση δικαιούχου που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και είναι πολίτης τρίτης χώρας προσκομίζεται Άδεια Διαμονής.
13) Σε περίπτωση ανάθεσης επιτροπείας του παιδιού σε φυσικό πρόσωπο προσκομίζεται η σχετική Δικαστική Απόφαση ή η σχετική Διαταγή Ανάθεσης
14) Σε περίπτωση αναγνώρισης τέκνου προσκομίζεται η συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης.

· ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΗ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ.

· ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΗ Ε.Ε. Η ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΗ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

· ΤΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΡΧΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ.


Τρόποι Επικοινωνίας:

  •  τηλέφωνα Κοινωνικής Υπηρεσίας:22623-50603,22623-50604
  •  τηλέφωνα Κέντρου Κοινότητας:22620-28570, 22620-28591
  •  blog: kkoinotitasthivas.blogspot.gr
  •  website: www.thiva.gr

Δράση με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

  Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19/04/2024, ώρα...