Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019

Υποβολή Αιτήσεων Ανανέωσης για το Επίδομα Στέγασης από την ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξη με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825.

Η ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξη με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων» με MIS:5002825 στο οποίο λειτουργεί Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών, ενημερώνει ότι στις 30/09/2019 συμπληρώνεται το εξάμηνο ισχύος των αιτήσεων που εγκρίθηκαν έως και 31 Μαρτίου 2019.Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι αιτήσεις αυτές δύναται να ανανεωθούν αυτόματα για έξι ακόμα μήνες, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος.


Ο έλεγχος των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και θα ανανεωθεί αυτόματα για έξι ακόμα μήνες, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όσοι εξ αυτών έχουν αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, δύναται να υποβάλουν νέα αίτηση από 01/09/2019.


Για την υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος πρέπει :

1) να προσκομίσει έγγραφο απόδοσης ΑΜΚΑ ή να γνωρίζει το ΑΜΚΑ του.

2) να προσκομίσει το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.

3) να προσκομίσει φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού (τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.), με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής (ανεξαρτήτων σειράς).

4) αν είναι αλλοδαπός, πρέπει να προσκομίσει και άδεια διαμονής.

5) να προσκομίσει το ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των κατοίκων του Δήμου Θηβαίων υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Θηβαίων που εδρεύει στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας) τέρμα οδού Μακαρίου και λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα -Παρασκευή τις ώρες από 8.00 έως 16.00.


Τρόποι Επικοινωνίας:

τηλέφωνα: 22620-28570, 22620-28591Δράση με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

  Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19/04/2024, ώρα...