Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

Συμμετοχή σε ομιλία στα γραφεία της ΧΕΝ Θήβας των στελεχών της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825.

Τα στελέχη της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων» με MIS:5002825 στο οποίο λειτουργεί Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών, στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού, πραγματοποίησαν την Δευτέρα 12/11/2018, ώρα 17:30 ομιλία στο χώρο της ΧΕΝ Θήβας.

Η συγκεκριμένη ομιλία είχε ως στόχο την παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών, με ιδιαίτερη αναφορά στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Έμφαση δόθηκε στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και στις αλλαγές της νομοθεσίας που τέθηκαν σε εφαρμογή την 1η Νοεμβρίου 2018. Επί πλέον, παρουσιάστηκαν τα θέματα «Η Οικογένεια στην Εποχή της Κρίσης - Ο Ρόλος της Γυναίκας» και «Προσφυγικό: Ασυνόδευτα Ανήλικα και Παιδιά που έχουν Χωριστεί από την Οικογένειά τους».

Στην προαναφερόμενη ενημέρωση μίλησαν: η Κοινωνική Λειτουργός και Ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θηβαίων κας Βελαώρα Βασιλική και Μιχαλοπούλου Παναγιώτα αντίστοιχα και η Κοινωνική Λειτουργός του Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Θηβαίων κ. Παπαδήμου Αθανασία.
Δράση με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

  Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19/04/2024, ώρα...