Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017

Ένταξη της πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».Στις 28/02/2017 εντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η υποβαλλόμενη για χρηματοδότηση από το Δήμο Θηβαίων πράξη με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», προϋπολογισμού 430.800,00 €.

Η προαναφερόμενη πράξη αφορά στη δημιουργία δομής Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) για τρία (3) έτη

Μέσω της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
 • Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
 • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
 • Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

Μέσω της λειτουργίας του Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
 • Ενημέρωση, εξυπηρέτηση, συμβουλευτική στήριξη για θέματα ένταξης μεταναστών και δικτύωση
 • Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες σχετικές δομές, υπηρεσίες και φορείς (Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών, Συλλόγους Μεταναστών/Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας, ΜΚΟ, Κοινωνικές Υπηρεσίες
 • Υλοποίηση μαθημάτων και παράλληλων δράσεων

Στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας

Εκτός από το υπάρχον μόνιμο προσωπικό του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου που θα απασχολείται, θα προσληφθούν εννέα (9) άτομα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ανανεωνόμενη κατ’ έτος με διαδικασίες ΑΣΕΠ (διαδικασίες του Ν. 3812/2009) με τις ακόλουθες ειδικότητες:
 • δύο (2) άτομα ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
 • ένα (1) άτομο ΠΕ Ψυχολόγων
 • ένα (1) άτομο ΠΕ Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων ως διαμεσολαβητής
 • ένα (1) άτομο ΠΕ Νομικών (μερική απασχόληση)
 • ένα (1) άτομο ΠΕ Ψυχολόγων (μερική απασχόληση)
 • δύο (2) άτομα ΠΕ Φιλολόγων (μερική απασχόληση)
 • ένα (1) άτομο ΠΕ Κοινωνιολόγων (μερική απασχόληση)

Η δομή του Κέντρου Κοινότητας και του Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) πρόκειται να λειτουργήσει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο κτίριο της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας στην οδό τέρμα Μακαρίου στη Θήβα, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 – 16:00.

Δράση με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

  Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19/04/2024, ώρα...