Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

Συνάντηση των στελεχών της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825, με τα στελέχη της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».

Τα στελέχη της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825 στο πλαίσιο της γενικότερης δικτύωσης με άλλους φορείς, συναντήθηκαν στις 24 Αυγούστου με τα στελέχη της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».
Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων, υπήρξε ενημέρωση για τον σκοπό, τον τρόπο λειτουργίας και τον τρόπο συνεργασίας και δικτύωσης της δομής του Κέντρου Κοινότητας και ανταλλαγή καλών πρακτικών με το εκπαιδευτικό προσωπικό της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».ΟΑΕΔ Κοινωνικός Τουρισμός 2019 - 2020: Νέες θέσεις για δωρεάν διακοπές - Εκδόθηκε συμπληρωματική πρόσκληση.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την 10.08.2019 αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ ( ...