Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

Ένταξη της πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».Στις 28/02/2017 εντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η υποβαλλόμενη για χρηματοδότηση από το Δήμο Θηβαίων πράξη με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», προϋπολογισμού 430.800,00 €.

Η προαναφερόμενη πράξη αφορά στη δημιουργία δομής Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) για τρία (3) έτη

Μέσω της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
  • Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
  • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
  • Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

Μέσω της λειτουργίας του Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
  • Ενημέρωση, εξυπηρέτηση, συμβουλευτική στήριξη για θέματα ένταξης μεταναστών και δικτύωση
  • Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες σχετικές δομές, υπηρεσίες και φορείς (Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών, Συλλόγους Μεταναστών/Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας, ΜΚΟ, Κοινωνικές Υπηρεσίες
  • Υλοποίηση μαθημάτων και παράλληλων δράσεων

Στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας

ΟΑΕΔ: Από αύριο και μέσω ΚΕΠ οι νέες αιτήσεις για το εποχικό επίδομα 2019.

Σε λειτουργία απο χθες στον ΟΑΕΔ η πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το ειδικό  εποχικό επίδομα 2019 . Η...