Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Δράση με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων. Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19/04/2024, ώρα 18:00, δράση ενημέρωσης για την σημαντικότητα της εργασίας και την συμπλήρωση του επαγγελματικού βιογραφικού. Η δράση απευθυνόταν σε γυναίκες μετανάστριες και έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ελληνικών, που υλοποιούνται στο Συνεδριακό Κέντρο Θηβών.

Κατά τη διάρκεια της δράσης προέκυψαν θέματα προς συζήτηση που αφορούσαν τους κανόνες συμπεριφοράς στο χώρο εργασίας, ζητήματα φύλου, καθημερινές συνήθειες, επικοινωνία, εργασιακά δικαιώματα και κανόνες.


*Η πράξη με τίτλο : «Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θηβαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 6002472 στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027».ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ_ ΔΡΑΣΗ_ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ_ 19_04_24


 

               Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023

Δράση ευαισθητοποίησης κατά του Σχολικού εκφοβισμού(Bullying) στο Γυμνάσιο Βαγίων από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

 Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Δευτέρα 18/12/2023, ώρα 11:00, δράση ευαισθητοποίησης κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (Bullying) στο Γυμνάσιο Βαγίων κατόπιν πρόσκλησης από την εκπαιδευτική κοινότητα. Η δράση απευθυνόταν σε μαθητές της Γ’ τάξεως Γυμνασίου και στόχος ήταν να προσεγγίσει ένα οξύ κοινωνικό ζήτημα, τον σχολικό εκφοβισμό(Bullying), ένα πρόβλημα με σοβαρές προεκτάσεις καθώς επηρεάζει αρνητικά την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.
Κατά τη διάρκεια της δράσης προέκυψαν θέματα προς συζήτηση που αφορούσαν δικές τους εμπειρίες αλλά και τρόπους αντιμετώπισης του Σχολικού Εκφοβισμού (Bullying). Τέλος, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή βιωματικών δραστηριοτήτων.

 

*Η πράξη με τίτλο : «Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θηβαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 6002472 στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027».

 

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023

Έξι χρόνια λειτουργίας της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων»
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων με λειτουργία Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών, έκλεισε έξι (6) χρόνια λειτουργίας με ημερομηνία έναρξης 01/08/2017.
Πρόκειται για δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό και Ψυχολόγο και παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης, εργασιακής συμβουλευτικής με ιδιαίτερη έμφαση στην υποδοχή, καταγραφή και παραπομπή ωφελούμενων ατόμων στις αρμόδιες υπηρεσίες, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Συνεργεί με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Θηβαίων, διοργανώνει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην τοπική κοινωνία.
Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες για υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και δέχεται το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για να υποβάλλονται αιτήσεις για τα εξής επιδόματα: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, Επίδομα Στέγασης, Αναπηρικά – Προνοιακά Επιδόματα και Επίδομα Γέννησης .
Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, παράλληλα λειτουργεί Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών το οποίο στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο και Διαπολιτισμικό Μεσολαβητή, μέσω των οποίων προσφέρονται εξειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες έχουν σχέση με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με στόχο την αναβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου, την πλήρη κοινωνική τους ένταξη και την διευκόλυνση της επικοινωνίας τους μέσω των δήμων, τους δημόσιους οργανισμούς και άλλους τοπικούς φορείς/δομές. Το προαναφερόμενο προσωπικό προσλήφθηκε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ανανεωνόμενη κατ’ έτος με διαδικασίες ΑΣΕΠ (διαδικασίες του Ν. 3812/2009).

Για τις λοιπές δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών έχουν προσληφθεί από 01/08/2019 με σύμβαση έργου 1 ΠΕ Φιλόλογοι. Έχουν δημιουργηθεί 2 (δύο) τμήματα μεταναστών/δικαιούχων διεθνούς προστασίας για την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού που πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες στον χώρο του Συνεδριακού Κέντρου Θήβας.
Στα έξι (6) χρόνια λειτουργίας, το Κέντρο Κοινότητας έχει δεχθεί 11.543 επισκέψεις ωφελούμενων πολιτών που ανήκουν σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού, όπως: άνεργοι, εργαζόμενοι, ΑμΕΑ, άτομα όλων των μορφωτικών βαθμίδων, μετανάστες, πρόσφυγες.
Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Θηβαίων εδρεύει στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας) τέρμα οδού Μακαρίου και λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα -Παρασκευή τις ώρες από 8.00 έως 16.00.

Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και τηρείται το Απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.Τρόποι Επικοινωνίας:
• τηλέφωνα: 22620-28570, 22620-28591
• email: kentrokoinotitas@thiva.gr / kem@thiva.gr«Παροχή σχολικών ειδών στους μαθητές - μέλη οικογενειών με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας, που έχουν εγγραφεί στην Α’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2023-2024»


 

Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ορχομενού & Τμήμα Θήβας

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι μονόδρομος για όσους είναι άνω των 18 ετών και δεν έχουν απολυτήριο Γυμνασίου.

Η παρακολούθηση στο ΣΔΕ είναι 2 σχολικά έτη και οδηγεί στην απόκτηση απολυτηρίου Γυμνασίου.

Οι απόφοιτοι πέρα από την προσωπική βελτίωση ισχυροποιούν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Δημόσιο Γυμνάσιο Ενηλίκων

Πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων

Απογευματινά μαθήματα

Απόκτηση πιστοποιητικού γνώσης Η/Υ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 Μην χάνεις το χρόνο σου … Τώρα μπορείς!!!

Δικαιολογητικά Εγγραφών:

Αίτηση εγγραφής (συμπληρώνεται στο σχολείο).

Αστυνομική Ταυτότητα.

Απολυτήριο Δημοτικού. (Σε περίπτωση που δεν έχετε Απολυτήριο Δημοτικού καλέστε μας για να σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία απόκτησης που προβλέπει ο νόμος  χωρίς παρακολούθηση μαθημάτων).

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Α.Φ.Μ. - Α.Μ.Κ.Α. - Κάρτα ανεργίας (εφόσον υπάρχει).

 

Πληροφορίες Εγγραφές:

ΣΔΕ Ορχομενού Απογευματινές ώρες 18:00 - 20:00 τηλ.: 2261039045

Τμήμα Θήβας              Πρωινές ώρες Δήμος Θηβαίων τηλ. 2262350603 κα Μπαρώνη

                                             τηλ. 2262350610 κα Κουντουριώτη

  Απογευματινές ώρες 18:00 - 20:00 τηλ. 2261039045 ΣΔΕ ΟρχομενούΤρίτη 27 Ιουνίου 2023

5 λεπτομέρειες που πρέπει να διαγράψεις τώρα από το βιογραφικό σου

 


Στο βιογραφικό σου επισήμανε τα επιτεύγματα σου και προστάτευσε τον εαυτό σου από προκαταλήψεις.Οταν έφτιαξες για πρώτη φορά το βιογραφικό σου πιθανότατα το έγραψες με τη συμβουλή οποιουδήποτε σε βοηθούσε εκείνη τη στιγμή: τον καθηγητή σου από τη σχολή, τους γονείς σου, έναν φίλο σου ή μέσω του Διαδικτύου.

Καθώς οι κανόνες για όσους αναζητούν εργασία έχουν αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια, τα περισσότερα από τα βιογραφικά δεν συμβαδίζουν με το ρεύμα της εποχής καθώς μας απασχολεί να ζούμε πραγματικά τη ζωή και να μην συμβαδίζουμε με τις τάσεις του βιογραφικού. Μπορεί να έχεις τροποποιήσει το βιογραφικό σου σε διάφορα σημεία αλλά είναι πιθανό να εξακολουθεί να έχει επιπλέον πληροφορίες και λεπτομέρειες που δεν χρειάζονται πια.

Το lifehacker.com αναφέρει πως εάν έχει περάσει καιρός από την τελευταία φορά που ενημέρωσες το βιογραφικό σου, υπάρχουν πιθανώς μερικά πράγματα που μπορείς να αλλάξεις ή και να αφαιρέσεις, να εστιάσεις σε αυτά που σε κάνουν μοναδική και να αποφύγεις την προκατάληψη.

1. Η διεύθυνση του σπιτιού σου

Η συμπερίληψη της διεύθυνσης κατοικίας στα βιογραφικά μας αποτελεί κατάλοιπο της εποχής που οι εταιρείες συνήθιζαν να απέρριπταν τους αιτούντες μέσω φυσικής αλληλογραφίας και έπρεπε να γνωρίζουν πού να στείλουν την επιστολή. Σε αυτό το σημείο, η απόρριψη μέσω αλληλογραφίας είναι αρκετά σπάνια, επομένως δεν χρειάζεται πλέον να έχεις την πλήρη διεύθυνση του δρόμου στο βιογραφικό σου. Είναι επίσης γενικά καλή πρακτική να μην επισυνάπτεις τη διεύθυνση του σπιτιού σου σε έγγραφα που υποβάλλεις συχνά μέσω διαδικτυακών πυλών. Αντί να προσθέσεις την πλήρη διεύθυνση σου σημείωσε απλά την πόλη που διαμένεις. Εάν υποβάλλεις αίτηση για απομακρυσμένες θέσεις εργασίας, η τοποθεσία σου δεν θα έχει τόση σημασία. Το κύριο μέλημα σε αυτή την περίπτωση είναι η μετακίνηση στην περιοχή.

2. Ηλικία, φυλή ή θρησκεία

Είναι παράνομο για κάποιον που κάνει συνέντευξη να κάνει ερωτήσεις σχετικά με την ηλικία, τη φυλή ή την εθνικότητα ή τη θρησκεία μας, επομένως μην δίνεις εθελοντικά αυτές τις πληροφορίες. Απαγορεύεται στους ανθρώπους να κάνουν αυτές τις ερωτήσεις με βάση την τάση για μεροληψία, ηλικία και ρατσισμό – όλα τα πράγματα που μπορούν να επηρεάσουν μια απόφαση πρόσληψης μακριά από την εστίαση στις πραγματικές δεξιότητες που απαιτούνται. Οι περισσότερες διαδικασίες πρόσληψης λαμβάνουν μέτρα για την εξάλειψη της μεροληψίας όπου είναι δυνατόν, επομένως θέλουμε να κάνουμε το ίδιο όταν πρόκειται για το βιογραφικό. Άφησε αυτές τις λεπτομέρειες να προκύψουν φυσικά αν επιλέξεις να τις μοιραστείς.

3. Φωτογραφία σου

Η προσπάθεια ενσωμάτωσης μιας φωτογραφίας σε ένα έγγραφο δημιουργεί σχεδόν πάντα προβλήματα μορφοποίησης και η φωτογραφία σου καταλήγει να καταλαμβάνει πολύ περισσότερο χώρο από ό,τι της αξίζει ή τόσο μικρό που δεν αξίζει να συμπεριληφθεί ούτως ή άλλως. Επιπλέον, η πλειονότητα των φωτογραφιών τείνουν να κάνουν έναν υπεύθυνο προσλήψεων να νιώθει «εντάξει» στην καλύτερη περίπτωση και άβολα στη χειρότερη. Άφησε αυτόν που σου παίρνει τη συνέντευξη να εστιάσει στα επιτεύγματα σου, όχι στη δομή των οστών σου. Οι άνθρωποι παίρνουν γρήγορες αποφάσεις με βάση την εμφάνιση ενός άλλου ατόμου, συχνά χωρίς καν να το συνειδητοποιούν, και δε θέλεις αυτό να επηρεάσει τη γνώμη του.

4. Το έτος που ξεκίνησες το γυμνάσιο ή στη σχολή σου

Είτε σου πήρε 4 είτε 6 χρόνια για να πάρεις το δίπλωμα σου, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αποφοίτησες, οπότε αφαίρεσε τις λεπτομέρειες σχετικά με το πότε ακριβώς ξεκίνησες την εκπαίδευση σου. Εάν αυτή τη στιγμή επιδιώκεις να πάρεις ένα επιπλέον πτυχίο, βάλε το έτος που περιμένεις να αποφοιτήσεις.

5. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δε σχετίζονται με την εργασία

Εάν διαθέτεις ένα χαρτοφυλάκιο ή έναν προσωπικό ιστότοπο, αυτά είναι απολύτως λογικά και σχετικά πράγματα που πρέπει να διατηρείς στο βιογραφικό σου, ώστε ένας αναγνώστης να μπορεί να εμβαθύνει στη δουλειά σου, εάν το επιθυμεί. Το LinkedIn είναι κοινό προφίλ για μια τέτοια σύνδεση, καθώς συνήθως το ρυθμίζεις ως επαγγελματικό προφίλ και μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις το Twitter ή το Instagram για δουλειά, αν ασχολείσαι με καλλιτεχνικά επαγγέλματα. Αλλά αν χρησιμοποιείς κυρίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προσωπική χρήση καλό είναι να μην το αναφέρεις στο βιογραφικό σου. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν δεν έχεις χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σου εδώ και καιρό ή εάν το προφίλ σου είναι ιδιωτικό. Οι περισσότεροι αναγνώστες βιογραφικών θα πιστέψουν ότι είσαι πραγματικό πρόσωπο χωρίς να χρειάζεται να δουν το προφίλ σου στο Twitter που δεν έχεις χρησιμοποιήσει από το 2011.


https://pelop.gr/5-leptomereies-pou-prepei-na-diagrapseis-tora-apo-to-viografiko-sou/
Δράση με στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.

  Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων πραγματοποίησαν την Παρασκευή 19/04/2024, ώρα...