Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

Δράση ευαισθητοποίησης κατά του Σχολικού εκφοβισμού(Bullying) στο Δημοτικό Σχολείο Λεύκτρων από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θηβαίων

 


Στην ευαισθητοποίηση κατά του Σχολικού Εκφοβισμού(Bullying), ενός φαινομένου που έχει προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις, ήταν αφιερωμένη η δράση που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Λεύκτρων, με πρωτοβουλία των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών(ΚΕΜ) Δήμου Θηβαίων.Η δράση πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και απευθυνόταν σε μαθητές της Α, Γ και Δ τάξεως του Δημοτικού Σχολείου Λεύκτρων. Στόχος ήταν να προσεγγισθεί ένα οξύ κοινωνικό ζήτημα, ο σχολικός εκφοβισμός, ένα πρόβλημα με σοβαρές προεκτάσεις καθώς επηρεάζει αρνητικά την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.

Κατά τη διάρκεια της δράσης ανέκυψαν θέματα προς συζήτηση που αφορούσαν τις εμπειρίες των μαθητών, αλλά και τρόπους αντιμετώπισης του Bullying. Τέλος, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή βιωματικών δραστηριοτήτων.*Η πράξη με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων» με MIS:5002825, στο οποίο λειτουργεί Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μετανστών (ΚΕΜ), χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».
Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022

Δήμος Θηβαίων: 64 θέσεις μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας – Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 18 Μαρτίου.

 Ξεκίνησε την Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε δήμους, περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκειας, με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ και την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού ( www.oaed.gr ).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου.

Ειδικότερα, στον Δήμο Θηβαίων μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας θα καλυφθούν συνολικά 64 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικής βαθμίδας.
Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera ).

Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση.
Στόχος του νέου προγράμματος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση σε «προστατευμένο περιβάλλον», προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους. Παράλληλα το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων, ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά την διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας, αλλά και η παροχή ποιοτικότερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στους δήμους και τις περιφέρειες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                  3
ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                  1
ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                  3
ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ               20
ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                  5
ΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ                  2
ΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                  5
ΔΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ                  4
ΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                  2
ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ                  1
ΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                  1
ΔΕΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                  2
ΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ                  1
ΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ                  2
ΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                  1
ΤΕΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                  1
ΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ                  1
ΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                  4
ΠΕΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ                  1
ΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                  1
ΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                  1
ΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                  1
ΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
                  1

Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου θηβαίων

 


Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Θηβαίων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Θηβαίων. στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Θηβαίων, μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

 

 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΩΡΕΣ

 

 

  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

1

ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ – ΓΛΩΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ I

50        

 

2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Επίπεδο Α1: Απευθύνεται σε αρχάριους η

ψευδοαρχάριους υποψηφίους

125          

 

3

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Επίπεδο Α2: Απευθύνεται σε όσους έχουν

 κατακτήσει σε επίπεδο αρχαρίων, όλες τις γλωσσικές δεξιότητες της ελληνικής

γλώσσας

175          

 

4

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Επίπεδο Β1(ειδικών σκοπών): Με έμφαση στην

 Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου

195          

 

 5

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Επίπεδο Β1: Ο υποψήφιος μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα και αποτελεσματικά σε συνηθισμένες επικοινωνιακές περιστάσεις

185

 

6

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ-Eπικοινωνία στην καθημερινή ζωή Α1

125

 

7

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ-Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή Α2

175

 

8

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

25

 

9

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

25

 

10

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

25

 

11

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (Social media)

25

 

12

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

25

 

13

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ

25

 

14

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

25

 

15

ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

25

 

16

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

50

 

17

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ(σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή)

25

 

18

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ

25

 

19

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

50

 

20

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

25

 

21

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

25

 

22

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

25

 

23

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΗΠΩΝ

25

 

24

ΑΣΤΙΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ

25

 

25

ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α1

50

 

26

ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α2

50

 

27

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

25

 

28

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

25

 

29

ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

12

 

30

ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ, ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ, ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

12

 

31

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ :ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΡΙΣΕΩΝ, ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

25

 

 

 Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Ειδικά για τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : 2262350610 Τμήμα Παιδείας Δήμου Θηβαίων

  2262350603 & 2262350604 Κοιν. Υπηρεσία Δήμου Θηβαίων

  2262028570 Κέντρο Κοινότητάς & ΚΕΜ Δήμου Θηβαίων (Οδός Τέρμα Μακαρίου Πυρί Θηβών)

Ταχ. Διεύθυνση: Κύπρου 3

Email: desep@thiva.gr

  kprostasia@gmail.com                                                                                                      

 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.         


 ΑΙΤΗΣΗ                                                                       


Δράση ευαισθητοποίησης κατά του Σχολικού εκφοβισμού(Bullying) στο Δημοτικό Σχολείο Λεύκτρων από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θηβαίων

  Στην ευαισθητοποίηση κατά του Σχολικού Εκφοβισμού(Bullying), ενός φαινομένου που έχει προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις, ήταν αφιερωμένη η...