Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Συνάντηση των στελεχών της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825, με τα στελέχη άλλων δομών του Δήμου Θηβαίων.

Τα στελέχη της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825 στο πλαίσιο της γενικότερης δικτύωσης με άλλους φορείς, συναντήθηκαν στις 8 Αυγούστου με τα στελέχη της επίσης ενταγμένης στο ίδιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Θηβαίων».
Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συμβουλευτικού Κέντρου, υπήρξε ενημέρωση για τον σκοπό, τον τρόπο λειτουργίας, συνεργασίας και δικτύωσης των δύο δομών και υπήρξε σχεδιασμός για επερχόμενες δράσεις από κοινού.  


ΟΑΕΔ Κοινωνικός Τουρισμός 2019 - 2020: Νέες θέσεις για δωρεάν διακοπές - Εκδόθηκε συμπληρωματική πρόσκληση.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την 10.08.2019 αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ ( ...