Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018

Συνάντηση των στελεχών της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825, με τα στελέχη της Τοπικής Μονάδας Υγείας Θήβας (ΤΟΜΥ). Τα στελέχη της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825 στο πλαίσιο της γενικότερης δικτύωσης με άλλους φορείς, συναντήθηκαν στις 27 Αυγούστου 2018 με τα στελέχη της Τοπικής Μονάδας Υγείας Θήβας (ΤΟΜΥ).

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Τοπικής Μονάδας Υγείας στη Θήβα, υπήρξε ενημέρωση για τον σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας τόσο του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου με λειτουργία Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών όσο και της Τοπικής Μονάδας Υγείας Θήβας (ΤΟΜΥ), με έμφαση στην κοινή συνεργασία σε κοινοτικές δράσεις στον γενικό πληθυσμό.
ΟΑΕΔ Κοινωνικός Τουρισμός 2019 - 2020: Νέες θέσεις για δωρεάν διακοπές - Εκδόθηκε συμπληρωματική πρόσκληση.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την 10.08.2019 αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ ( ...