Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

Διεθνής Μέρα Μηδενικής Ανοχής στον Ακρωτηριασμό των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων


Η πρακτική αυτή αντανακλά τις βαθιά ριζωμένες ανισότητες μεταξύ των φύλων, και καθιστά μία ακραία μορφή διάκρισης κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Η πρακτική παραβιάζει επίσης τα δικαιώματά τους στην υγεία, ασφάλεια και σωματική ακεραιότητα.
 Για την εγκατάλειψη του Ακρωτηριασμού των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων, απαιτούνται συντονισμένες και συστηματικές ενέργειες / προσπάθειες, που θα πρέπει να εμπλέξουν ολόκληρες κοινότητες και να εστιάσουν στα #ανθρώπινα_δικαιώματα και στην #ισότητα_των_φύλων.