Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

ΑΣΕΠ: Έντυπα και οδηγίες για συμπληρώσετε σωστά την αίτηση της προκήρυξης 3Κ/2018 που αφορά 8.166 μόνιμες προσλήψεις σε δήμους.

ΑΣΕΠ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2018
Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της προκήρυξης 3Κ/2018, υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ πληκτρολογώνταςwww.asep.gr. [Συμβατότητα με browsers: Mozilla Firefox 31+ ή Safari 8+].
Για περισσότερα:

ΟΑΕΔ Κοινωνικός Τουρισμός 2019 - 2020: Νέες θέσεις για δωρεάν διακοπές - Εκδόθηκε συμπληρωματική πρόσκληση.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την 10.08.2019 αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ ( ...