Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Συνάντηση των στελεχών της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825 με τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Θηβαίων .

Τα στελέχη της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825, στις 25 Σεπτεμβρίου πραγματοποίησαν επίσκεψη στον χώρο της επίσης ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων».
Στην συγκεκριμένη συνάντηση αφού πραγματοποιήθηκε πλήρης ανάλυση του τρόπου λειτουργίας και οι παρεχόμενες υπηρεσίες των δύο δομών, συζητήθηκαν και δρομολογήθηκαν από κοινού ενέργειες ενίσχυσης των ατόμων που πλήττονται από τις συνέπειες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

ΟΑΕΔ Κοινωνικός Τουρισμός 2019 - 2020: Νέες θέσεις για δωρεάν διακοπές - Εκδόθηκε συμπληρωματική πρόσκληση.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την 10.08.2019 αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ ( ...