Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

Συμμετοχή των στελεχών της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825, σε ομιλία στα γραφεία της ΧΕΝ Θήβας.

Τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 5.30 μμ στο χώρο ΧΕΝ Θήβας (Κάδμου 56), τα στελέχη της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», θα πραγματοποιήσουν ενημέρωση για τη λειτουργία της νέας Δομής που λειτουργεί στο Δήμο από 1/8/2017.
Θα συζητηθούν ενδιαφέροντα θέματα όπως "Η οικογένεια την εποχή της κρίσης- ο Ρόλος της Γυναίκας" και "Προσφυγικό: ασυνόδευτα ανήλικα τέκνα και παιδιά που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους".
ΟΑΕΔ Κοινωνικός Τουρισμός 2019 - 2020: Νέες θέσεις για δωρεάν διακοπές - Εκδόθηκε συμπληρωματική πρόσκληση.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την 10.08.2019 αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ ( ...